Towi

Yrityksemme on perustettu vuonna 2011. Olemme keskittyneet sijoitustoimintaan. Sijoitamme pääasiassa pörssilistattuihin yrityksiin sekä erilaisiin kiinteistöprojekteihin. Pieni osuus sijoituksistamme koostuu listaamattomista eri kehitysvaiheessa olevista yrityksistä. Konsultoimme myös tarpeen mukaan sijoitustoimintaamme liittyvissä juridisissa kysymyksissä sekä kiinteistösijoitusten toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tärkeimmät arvomme on rehellisyys ja luottamus.

I will tell you the secret to getting rich on Wall Street.
Close the doors. Be fearful when others are greedy.
Be greedy when others are fearful.

- Warren Buffet

Sijoitustoiminta

Sijoitusfilosofiamme lähtökohta on sijoituskohteiden objektiivinen ja analyyttinen arviointi. Näemme sijoituskohteiden valinnan rationaalisena prosessina, jonka perustana on riskienhallinta. Uskomme, että tämän prosessin kautta on saavutettavissa hyvä riskiin suhteutettu tuotto, joka samalla perustuu realistisiin odotuksiin. Riskinhallintaa korostavasta filosofiastamme johtuen emme juuri tee spekulatiivisia sijoituksia.

Sijoitukset porssiyhtiöihin

Osakesijoitusten valintaprosessiin kuuluu tärkeinä osatekijöinä sijoittamisen psykologisen puolen ymmärtäminen ja hyväksikäyttö, yrityksen todellisen arvon ja sen toimintaympäristön arviointi sekä yrityksen todellisen arvon ja markkina-arvon eron hyödyntäminen. Teemme pääasiassa pitkäaikaisia sijoituksia ja pidämme sijoitussalkkumme keskitettynä. Osakemarkkinoilla sijoitamme pitkälle yritysten fundamentaalisen analyysin kehittäjän, Benjamin Grahamin, sekä usein maailman menestyneimmäksi sijoittajaksi sanotun Warren Buffetin oppien mukaisesti.

Kiinteistösijoitukset

Kiinteistösijoituksemme ovat lähinnä projektiluontoisia. Korostamme myös näissä riskienhallintaa. Tähän kuuluu kassavirran painottaminen sekä konservatiivinen vieraan pääomaan käyttö. Koska kiinteistösijoitusprojektimme tehdään tiiviisti yhteistyökumppaniemme kanssa, nousee erityisesti näissä molemminpuolinen luottamus ensiarvoisen tärkeäksi.

Sijoitukset listaamattomiin yrityksiin

Sijoitamme ainoastaan pienen osan kokonaisvaroistamme listaamattomiin yrityksiin. Etsimme kuitenkin jatkuvasti uusia mahdollisuuksia tältä alueelta. Jos sinulla on hyvä idea tai jo pidemmälle edennyttä liiketoimintaa ja kaipaat rahoitusta kasvuun, voit olla meihin yhteydessä. Arvioidaan yhdessä mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Sijoittamiseen liittyvää kirjallisuutta ja linkkejä löydät täältä. 

Blogi

Spekuloiva vai rationaalinen sijoittaja

Pörssimaailmassa kaikkia alalla toimijoita kutsutaan yleisesti sijoittajiksi. Tyypillinen uutinen alan lehdistöltä voisi olla: ”Sijoittajat riemastuivat aamupäivän ostopäälliköiden indeksistä mutta kurssit kääntyivät iltapäivällä laskuun korkohuhujen takia.” Kun tätä uutisointia jää tarkemmin miettimään, herää kysymys mikä on sen informaationarvo ja keitä ovat nämä uutisessa mainitut sijoittajat? Eikö pörssi lopulta ole vain markkinapaikka, joka mahdollistaa omistuksen hankkimisen yrityksestä? […]

It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that you'll do things differently.

- Warren Buffet